Zlatá sobota v Žarošicích (pozvánka)

12.09.2009 - 07:00

Program Zlaté soboty

  7.00 - 11.00 mše svaté
13.00 žehnání pramene ve Zdravé Vodě a průvod do Žarošic
14.30 modlitba růžence - 15.00 akathist
16.00 mše svatá - 17.15 poklona
18.00 hlavní mše svatá

(hlavním celebrantem je Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha), průvod se sochami a svátostné požehnání, po skončení v kostele mše svatá ve slovenštině a na prostranství setkání mládeže
22.00 v kostele žarošské zpěvy a modlitby
24.00 půlnoční mše svatá - kostel otevřen přes celou noc