Zpívané postní rozjímání

Komorní sbor Ensemble Versus z Brna uskutečnil v pondělí 28. března 2011 v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích koncert duchovní hudby. Celé vystoupení bylo strukturováno do pěti částí – Prolog, Pokání a naděje, Kristovo utrpení a smrt, Uctívání kříže a Epilog. Spíše než o koncert šlo o zpívané postní rozjímání, složené z děl mistrů 16. a 20. století. Vystoupení řídil a slovem provázel sbormistr Vladimír Maňas. Posluchači byli nadšeni, účinkujícím patřil jejich dík a hluboké uznání. Z hlediska nás, věřících, se dá říct, že koncert byl hodnotnou formou postní duchovní obnovy.

Komorní sbor Ensemble Versus vznikl v roce 2003 jako komorní studentský sbor, v současné době má šestnáct členů. Působí pod záštitou Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU v Brně. V roce 2009 se stal součástí brněnského sdružení hudebníků Ensemble Opera Diversa.

Uvedené vystoupení organizačně a finančně zajišťoval OÚ Veverské Knínice. Zastupitelstvu obce, kulturnímu výboru a zejména jeho vedoucí Mgr. Ireně Armutidisové, která se osobně o akci nejvíce zasloužila, patří srdečné poděkování! Škoda jen, že se v kostele sešlo tak málo posluchačů.

Autoři článků: