Veveří 2011

Již potřetí jsme putovali na nám nejbližší poutní místo, do kaple Matky Boží na Veveří. Pouť se, jak bylo naplánováno, uskutečnila 27. července 2011.

První skupinka poutníků (zhruba 14 lidí) vyrazila z Říčan ve 14.30. Ve Veverských Knínicích se k nim přidali další (přesně stejný počet), takže dál putovalo 28 poutníků, kteří unaveni přišli do kaple Matky Boží, která už byla plná, takže si ani nemohli sednout.

Mše svatá byla vrcholem této pouti. Připomněli jsme si při ní život a význam sv. Gorazda a jeho druhů. Jejich vyhnáním nepochopitelně a rychle skončila mise sv. Cyrila a Metoděje u nás. Někdy víra, nebo spíše její žár, rychle uhasíná v srdci člověka. S radostí přijímáme Boží slovo (kamenitá půda), ale když nastanou těžkosti, od víry odpadáme. Potřebujeme, my poutníci, povzbuzení a posilu v našem putování. Tou posilou nám bylo přebývání v nádherné kapli Matky Boží, slyšení Božího slova a přijetí eucharistie.

Počty poutníků

  • Bílovice nad Svitavou 5
  • Bystrc 16
  • Domašov 2
  • Nebovidy 1
  • Ostrovačice 13
  • Říčany 38
  • Veverské Knínice 26
  • Žebětín 3
  • Dohromady: 104