S otcem Josefem Havelkou o jeho práci s mladými

Otče Josefe, naši farníci rádi vzpomínají na Vaše vystoupení při postní duchovní obnově letos na jaře v Ostrovačicích. Co děláte teď na konci prázdnin a jak se připravujete na nový školní rok?

Kdosi řekl: „Když nám Bůh postaví do cesty nějakého člověka, je to proto, abychom pro něho něco udělali.“ Jakým způsobem se věnujeme klukům, můžete nalézt na www. Petrinum.cz. Snažíme se také kluky doprovázet individuálně – snažíme se vstoupit do jejich života radou, pomocí, názorem na konkrétní věc a promlouvat do situací, které prožívají. Já nerozlišuji nový školní rok od ostatního času. Vždy je důležité žít, že jsem ve službě Bohu v mladých lidech. Taková služba vyžaduje úzký vztah s Bohem.  Počátek nového školního roku je více poznamenán plánováním a technickými záležitostmi.

Jak probíhá takový školní rok v Petrinu?

Činnost je velmi bohatá a konkrétně si to můžeme přečíst na našich internetových stránkách. Důležité je dodat, že aktivity volíme tak, aby pomáhaly v růstu a rozvoji celého člověka. Tedy roviny tělesné, duševní a duchovní. Nikdy nezapomínáme na to, že jsme domov, proto se snažíme, aby zde nechybělo nic z křesťanského rodinného života.

Co byste si přál do budoucna a co byste přál nastupující generaci, zvláště těm "Vašim" klukům?

Služba, kterou konám, mi dává radost. Přeji si a dělám vše proto, abych při pohledu do Ježíšovy tváře a tváře mladého člověka, mohl říct: snažil jsem se pro tebe udělat všechno, co jsem udělat mohl. A mladým? Doba, ve které žijí je velmi těžká, je odcizená Bohu i důležitým hodnotám a pravidlům života. Přeji jim, aby nacházeli dobrou partu mladých lidí, ve které mohou dobré hodnoty a víru v Boha nejen poznávat, ale i společně prožívat. Ať mají kolem sebe dobré průvodce ze strany rodičů, učitelů a vychovatelů.

Rozhovor vedla Zdeňka Nejezchlebová

Autoři článků: