Úvaha o výchově dětí

Začal nový školní rok 2011 – 12, a vzápětí (16. 9.) si připomínáme svátek sv. Ludmily, babičky a vychovatelky sv. Václava. Je tedy důvod se zamyslet nad dětmi a výchovou.

Děti jsou naše radost a požehnání, když je dobře vychováme. Není těžké stát se rodičem, ale je velmi těžké být rodičem. Všichni si přejeme mít děti krásné, zdravé a nadané. Tyto dary však nejsou rozdány všem stejně. Proto musíme umět přijmout děti takové, jaké jsou a ne jaké bychom si přáli. Svým přístupem a výchovou můžeme pro děti mnoho udělat.

Nadání je jen částí osobnosti dítěte. Dbejme, ať nezakrní. Pěstujme v dětech důležité lidské vlastnosti, které tvoří součást jejich osobnosti. Jsou to píle, pravdomluvnost, svědomitost, ovládání se, pracovitost, pořádkumilovnost. Každá z nich je stejně důležitá.

Vychovatelka sv. Václava, jeho babička kněžna Ludmila, vštěpovala svému vnukovi křesťanské ctnosti – víru, naději, lásku. Dotvářela jeho osobnost. Ani my nezapomínejme na duchovní rozvoj dítěte. Kéž se nám všem rodičům i prarodičům podaří vychovat z každého dítěte osobnost a ne povrchního člověka.

Ať naplníme naše úmysly, s nimiž do dalšího údobí vstupujeme. Ať jsou naše děti pro všechny opravdovou radostí a požehnáním.

Autoři článků: