Změna systému vytápění knínického kostela byla efektivní

Koncem června obdržel Farní úřad ŘKF Veverské Knínice písemné vyúčtování za elektřinu dodanou firmou e.on k vytápění kostela za minulé (přibližně) roční období. Následně se sešla Ekonomická rada farnosti, aby porovnala fakturační údaje s podobnými údaji o odběru elektřiny v předchozím roce, a zejména oba tyto komplety s údaji roku ještě předcházejícího. Výsledek šetření byl více než povzbudivý, posuďte sami.

V nejstarším z těchto tří období (18. 6. 2008 – 24. 5. 2009, tj. 11 měsíců) se v našem kostele vytápění provádělo prostřednictvím 3 ks akumulačních kamen. Odebráno bylo 9,760 MWh elektřiny. Farnost za ni zaplatila 24.467,13 Kč. Během měsíce května bylo vytápění modernizováno přechodem na vytápění pomocí el. sálačů namontovaných pod sedadla lavic.

V následujícím období (25. 5. 2009 – 10. 6. 2010, tj. 12 a půl měsíce) bylo tímto vytápěním odebráno 2,474 MWh, což představuje cca ¼ množství předcházejícího roku. Farnost dodavateli elektřiny zaplatila 15.307,46 Kč a ušetřila téměř 10 tisíc korun!

V posledním období (11. 6. 2010 – 16. 5. 2011, 11 měsíců) bylo odebráno 1,672 MWh v ceně 11.325,76 Kč. Úspora oproti období, kdy se naposledy vytápělo akumulačními kamny, činí něco přes 13 tisíc korun!

Závěrem lze tedy potvrdit, že přechod na vytápění pomocí topných těles umístěných přímo v lavicích je prokazatelně efektivní. Podstatným ukazatelem je množství odebrané elektřiny (neboť její jednotková cena se pohybuje).

Efekt je vidět i po finanční stránce, jen za 2 roky provozu se tímto způsobem ušetřilo přibližně 23 tisíc korun. Dá se předpokládat, že po dalším ročním období budou dosaženými úsporami kompenzovány zhruba téměř veškeré investiční náklady. V současné době jsou ovšem tělesa namontována jen v prvních 5 lavicích nalevo i napravo od uličky. Do budoucích let by se tedy už dalo reálně uvažovat o osazení dalších lavic topnými tělesy.

Eva Cardová, Marie Mikšová, Jiří Koch