O Adopci na dálku® tentokrát z jiného soudku

V poslední době se objevily v tisku zprávy, které zpochybňovaly význam projektu Adopce na dálku®. Poukazovaly na jeho neefektivnost a přímo nařkly všechny „adoptivní rodiče“ z uspokojování vlastních pocitů čistého svědomí při pomoci potřebným. Tvrdily, že lidé si vybírají k adopci pouze hezké děti, že děti z vložených peněz nic nemají, že profitují pouze firmy, vyrábějící školní uniformy.

Toto tvrzení je zcela v rozporu s tím, co zástupci místních organizací, které s Adopcí na dálku® spolupracují, a samy děti, píší ve svých dopisech. Předně na pomoci vzdělání chudých dětí v daném regionu se podílí daleko více světových dobročinných společností než jen Adopce na dálku®. Děti dostávají veškeré školní pomůcky, o prázdninách jsou pořádány jednodenní kurzy na vybraná témata, pro děti jsou pořádány sportovní turnaje, kulturní akce, soutěže v lidových tancích a jiné. Pomoc zahrnuje také kurzy pro rodiče, kde se učí, jak správně hospodařit s penězi, jak zachovávat osobní hygienu a jiné důležité věci nám samozřejmé.

V posledním dopise nám psal náš adoptivní syn Adarsh, že onemocněl tyfem a musel do nemocnice. Společnost, spolupracující s Adopcí na dálku®, mu uhradila nemocniční náklady Jeho matka má nemocné srdce. Je samoživitelka, otec zemřel. Musí těžce pracovat, aby uživila své dva syny. Během tohoto roku byla již dvakrát hospitalizována. Společnost uhradila nemocniční náklady i jí. Adarsh je nám velmi vděčný, že má možnost studovat. Chce se stát úředníkem, převzít vedení rodiny a mamince ulehčit život.

Samozřejmě na konci školního roku spolu s vysvědčením a dopisem dítěte dostáváme i dopis vedoucího místní společnosti, kde je přesně popsáno, co děti celý rok dělaly a na co byly také naše finanční prostředky použity.

Argument, že si lidé vybírají k adopci jen hezké děti, také neobstojí, Místní terénní pracovníci sami vybírají vhodné děti. Nemohou vybrat všechny, na to opravdu jejich prostředky nestačí. Proto se snaží navazovat kontakty s co největším počtem sponzorských organizací z celého světa. Na webových stránkách Arcidiecézní charity Praha jsou vystaveny fotografie dětí, které prosí o adopci. Záleží jen na ochotě lidí, kteří mají finanční možnosti, kolika z nich umožní vzdělání a lepší život. Ani Matka Tereza nemohla pomoci všem.

Autoři článků: