Charismatická konference popáté v Brně

Ve dnech 6. – 10. 7. 2011 se v Brně v prostorách výstaviště konala popáté katolická charismatická konference, celkově 20. v pořadí. Zúčastnili jsme se také my z našich farností. Přítomni byli hosté i z jiných církví. Programové téma bylo „Svatba v Káně“, motto: „Udělejte všechno, co vám řekne“. (Jan 2,5).

Hlavním přednášejícím byl P. Raniero Cantalamesa. Je to italský kapucínský kněz, působil jako kazatel Papežského domu za Jana Pavla II. V této činnosti pokračuje i nyní za Benedikta XVI. Kromě toho jezdí po celém světě a věnuje se zvěstování Božího slova. Tentokrát poctil i nás svou vzácnou návštěvou. V přednášce se zabýval proměnou vody ve víno. Zejména otázkou - jak důležitá byla a je osoba Panny Marie v Ježíšově životě, a také v životě církve a nás všech – každého z nás?

Dalším přednášejícím byl P. Vojtěch Kodet a mnozí další. Každý se zaměřil na některou část evangelia.

Každý z účastníků měl pak několik dalších možností, čemu se věnovat. Mohl setrvat v modlitbě před Nejsvětější Svátostí, účastnit se mše svaté, poslouchat nádhernou duchovní hudbu, prohlédnout si nové knihy, setkat se s přáteli, obdivovat rodiče s malými dětmi v kočárcích, které byly tak podezřele hodné.

Chtěla bych poděkovat přednášejícím, organizátorům a těm, kteří se na konferenci podíleli svou službou – kněžím, muzikantům. Ale i všem ostatním za jejich účast: „Díky Vám a Pán Bůh zaplať!“

Ať zní stále v našich srdcích slova „Maria, Matko naše, skryj nás pod svůj plášť“ a ať poslechneme pokynu: „Na přímluvu Ducha svatého a Matky církve, udělejte všechno, co nám řekne“.

Autoři článků: