Redakční rada 2011

V pátek 11.11.2011 se konalo setkání redakční rady pro přípravu vánočního čísla našeho farního zpravodaje. Na fotografii jsou vidět všichni členové redakční rady, kromě Zdeňky Nejezchlebové, která se setkání nezúčastnila.