Nová kaple sv. Anežky České ve FN Brno

Ve vánočním čísle Oříku roku 2007 jsem psala článek o důležitosti kněží a pastoračních asistentů v nemocnicích. Psala jsem o své zkušenosti z pobytů v nemocnici U Milosrdných bratří a ve Fakultní nemocnici v Bohunicích. Článek jsem zakončila větou: „Kaple (v nemocnici Bohunice), která bývala ve starší části areálu nemocnice, byla asi před deseti lety odsvěcena a zrušena. Na novou údajně nejsou peníze. Ale pevně věřím, že i zde se časem situace změní a pacienti, kteří to budou potřebovat, budou mít možnost čerpat duchovní posilu v nové kapli.“

A právě to se letos stalo! Dne 11. listopadu byla slavnostně otevřena a vysvěcena kaple sv. Anežky České v bohunické nemocnici. Požehnal ji generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Kaple je určena nejen věřícím, ale i všem pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům nemocnice, kteří ve zdravotnickém zařízení pocítí potřebu klidu a míru.

Za obnovení kaple se zasazovala a modlila spousta lidí. Jednou z těch, kdo tomuto cíli věnovali velké osobní nasazení, byla i sestra Zita Havlenová, současná pracovnice duchovní služby v hospici v Rajhradě a bývalá pastorační asistentka bohunické nemocnice. Na její doporučení jsem i já sama v roce 2007 po návratu z nemocničního pobytu napsala dopis tehdejšímu řediteli nemocnice, v němž jsem se přimlouvala za zřízení kaple. Kupodivu dopis neskončil v koši, jak jsem očekávala, ale pan ředitel mi v odpovědi sdělil, že na kapli nejsou peníze. Ale jak je vidět, staré pořekadlo „Člověk míní, Pán Bůh mění“ platí i v naší době. Pan ředitel už ředitelem není, ale kaple je! A já mám radost, že jsem se na tom nepatrnou troškou také podílela.

Patronkou kaple byla zvolena sv. Anežka Česká, od jejíhož narození uplynulo letos 800 let a datum vysvěcení bylo zvoleno s ohledem na 22. výročí jejího svatořečení.

Součástí oslavy bylo i vysazení památné lípy před nemocničním pavilonem Z. Je to jeden ze stovky stromků, které byly na počest Anežčina narození v naší republice letos vysázeny v rámci akce uspořádané Českou radou dětí a mládeže. Nejvýznamnější lípa byla zasazena 7. listopadu v zahradě Kláštera sv. Anežky České v Praze. 

Autoři článků: