Pečovatelská služba obce Říčany

Vážení spoluobčané,

Pečovatelská služba dosud poskytovaná pouze v DPS, rozšiřuje svoje služby na území celé obce Říčany. Naším cílem je, aby lidé, kteří potřebují pomoc, mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, proto nabízíme možnost sjednat si naši službu přímo v domácnosti.

Cílovou skupinou jsou senioři nad 65 let. Zájemci o službu si mohou vyžádat bližší informace a formulář žádosti na OÚ, v DPS, u vedoucí služby i u praktických lékařek na zdravotním středisku.

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Říčany je poskytovat a zajišťovat seniorům podporu a pomoc, takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve svém domově a zachovat si tak soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí.

Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování 

Poskytované služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  Pomůžeme při oblékání a svlékání včetně kompenzačních pomůcek jako např. ortéz, korzetů, protéz… při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík.
 • Pomoc při osobní hygieně:
  Pomoc nebo podpora při použití WC, koupání, sprchování, základní péče o vlasy a nehty
 • Pomoc při zajištění stravy:
  Pomůžeme při ohřívání, přichystání a podání jídla. (Obědy v naší obci rozváží vývařovna Hasičský dům.) Pomůžeme s nákupem nebo vám nakoupíme.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  Vypomůžeme s úklidem – vysávání, vytírání, utírání prachu, vynášení košů, mytí oken, věšení záclon, věšení prádla. Zajistíme vyprání a vyžehlení vašeho prádla v DPS (trvá cca týden)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  Doprovodíme k lékaři, na úřad, do knihovny nebo jen na vycházku.
 • Fakultativní činnosti
  Dohled, drobné ošetření, pochůzky…

Ceník

Uživatel hradí úkony podle vyhlášky č. 505/2006 a zák. č. 108/2006 Sb. k placení těchto služeb lze využít příspěvek na péči.

 • Základní činnosti ……………... 100 Kč/hod (účtuje se každá započatá čtvrthodina skutečně spotřebovaného času)
 • Praní, žehlení, drobné opravy…50 Kč/1kg
 • Malý nákup (max. 7 položek)…..15 Kč/úkon

Fakultativní činnosti:

 • Dohled nad uživatelem služby 80 Kč/hod
 • Drobné ošetřovatelské úkony (aplikace mastí, kapání do očí, příprava léků) 5 Kč/úkon
 • Pochůzky (vyřizování na obecním úřadě, poště, v lékárně, u lékaře) 100 Kč/hod

Zdarma poskytneme základní sociální poradenství směřující k řešení nepříznivé sociální situace. 
(Pomůžeme např. vyřídit příspěvek na péči, poskytneme kontakty na odborníky…)

Neposkytujeme:

 • Jednorázové velké úklidy např. po malování (stálým uživatelům ale pomůžeme i s nimi)
 • Úklidy neobývaných prostor
 • Dovoz a odvoz autem

Služby v domácnostech poskytuje v pracovní dny v čase 8 -15 hodin pečovatelka – ošetřovatelka Ladislava Dubová. Služby lze kombinovat s péčí rodiny nebo jiného poskytovatele.

Bližší informace

Pečovatelská služba, Nám. Osvobození 286, 664 82 Říčany
vedoucí: Iva Ďásková, tel. 546 427 809, mobil 608 869 798, dps@ricanyubrna.cz, www.ricanyubrna.cz

Autoři článků: