K roku biřmování

Víte, co je „MAMA-HOTEL“? To je označení pro jev rozmáhající se v poslední době mezi lidmi mladší generace, kteří už formálně vkročili do věku dospělosti, tedy by se měli lidsky i ekonomicky postavit na vlastní nohy, leč ze sobeckých důvodů i nadále spočívají na maminkovsko-tatínkovské měkoučké peřině, protože je to tak pro ně nejpohodlnější. Možná nebudete věřit, ale i v církvi tento mama-hotel funguje. Setrvávají v něm křesťané nedospělé víry - tedy ti, kteří se jen „vezou“, tzn. konzumují mnohé, co víra nabízí, ale jakémukoliv kroku, kterým by probudili a deklarovali svoje aktivní a zodpovědné křesťanství, se dlouhodobě vyhýbají.

Takovým krokem je bezesporu svátost biřmování, kterou se zavazujeme nejen víru žít, ale i hlásat a dosvědčovat. Je to s podivem: Kolik například je nebiřmovaných křestních kmotrů – lidí, kteří formálně přijali odpovědnost za víru jiných, a přitom sami ještě ve víře nedospěli?!

Rok 2012, v rámci přípravy na cyrilometodějské jubileum (v roce 2013), bude věnován právě svátosti biřmování. Podle přání otce biskupa Vojtěcha, vyjádřeného v pastýřském listu o biřmování, by tuto svátost měli nyní přijmout všichni, kdo se považují za věřící, žijí životem z víry, chodí ke svátostem, ale dosud nebyli biřmováni. Jedná se o věřící střední a starší generace - tzn. přibližně nad 30 roků, kteří se z nejrůznějších důvodů s touto svátostí minuli v čase, kdy je obvykle přijímána, tedy na prahu dospělosti. Ti všichni by se měli během letošního školního roku připravit alespoň tak, jak jim jejich životní situace a okolnosti dovolí, aby posléze v období Svatodušních svátků na jaře roku 2012 mohli být biřmováni.

Zájemci o svátost biřmování se přihlaste u faráře! Hlásit se může každý, kdo má zájem doplnit či završit svůj svátostný život, pokud je pokřtěn v katolické církvi a v přijetí svátosti biřmování mu nebrání žádná formální překážka (např. neplatné manželství). Nebojte se ale eventuálně osobně poradit s knězem, zda i v takovém případě neexistuje nějaké řešení, např. dodatečné zplatnění občanského sňatku apod. Pozor! Tato nabídka není určena mladým farníkům, kteří se mají i nadále připravovat „řádným“ způsobem. Pro ně bude další příprava na biřmování zahájena v některém z následujících roků.

Kéž by v našich farnostech žilo co nejvíce skutečných křesťanů, dospělých křesťanů, kteří, taky díky svátosti biřmování, aktivně a zodpovědně slouží ve své farnosti.

Za hojného použití materiálů ze zpravodaje farnosti sv. Tomáše v Brně „Tomášek“
napsal P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: