Čtěte webové stránky farnosti

V našich farnostech se koná spousta různých akcí (což je jistě dobré) a ohlášky často bývají složité jen na samotné přečtení, natož si je zapamatovat! Část ohlášeného si samozřejmě můžeme přečíst na nástěnkách, přináší je ale také farní internetové stránky s adresou www.orik.cz. Navíc se zde dají najít i zprávy, které se třeba do ohlášek nevešly nebo nestihly zařadit, a další aktuální informace. No a v případě, že si v tištěném farním zpravodaji zařádí šotek, najdete zde informace ve správném znění a bez chyb...

Autoři článků: