Připomínka nedožitých 100. narozenin básníka Václava Renče

V letošním listopadu uplynulo sto let od narození významného katolického básníka Václava Renče. Narodil se ve Vodochodech v rodině zedníka. Brzy se spolu s rodiči přestěhoval do Prahy, kde postupně vychodil reálku, gymnázium a Filosofickou fakultu UK.

Ve třicátých letech pracoval jako redaktor. Po válce byl dramaturgem Městského divadla v Olomouci a následně režisérem Národního divadla v Brně. Po roce 1948 byl z politických důvodů z práce vyhozen a musel se živit, jak se dalo. Následně byl odsouzen na 25 let vězení. Propuštěn byl v roce 1962. Věnoval se dramaturgii, několik let žil ve Fryštáku a nakonec se přestěhoval do Brna. Zemřel 30. dubna 1973.

Václav Renč napsal desítky knížek, známý je však především jako autor „Popelky nazaretské“. Básnické skladby, která vznikla a slovo od slova byla zapsána do paměti ve vyšetřovací vazbě po básníkově zatčení. 

Podle Katolického týdeníku