Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2012

Letos se již po jedenácté uskutečnila v našich farnostech Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků procházely obcemi a svým koledováním přispěly nemalou měrou k výsledné částce, která se vykoledovala v celé brněnské diecézi. A nejen to. Jako součást Oblastní charity Rajhrad se můžeme pyšnit nejvyšší vykoledovanou částkou v diecézi. V následujícím textu jsou jednak uvedeny projekty, které se z výtěžku sbírky podpoří, jednak výsledky vykoledovaných částek jednotlivých oblastních charit. Je zřejmé, že i přes nepříznivou ekonomickou situaci si většina lidí uvědomuje, jak je Tříkrálová sbírka potřebná. Všem koledníkům i dárcům patří velký dík a Pán Bůh zaplať.

Následující část je převzata z webových stránek Tříkrálové sbírky (www.trikralovasbirka.cz). Částky uvedené v tabulce se vztahují k datu 2. 2. 2012.

Tříkrálová sbírka 2012 v brněnské diecézi dosáhla částky 17 455 623 Kč a pomůže podpořit řadu projektů Diecézní charity Brno. Patří mezi ně například pomoc dětem a mládeži v Telči a okolí, kteří budou moci využívat služeb rekonstruovaného Nízkoprahového klubu Zastávka. V mrazivých únorových dnech byla velmi aktuální pomoc lidem bez přístřeší. Část darů tak půjde na rekonstrukci Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Brně v ulici Bratislavská. Významnou oporou pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi je Středisko rané péče v Třebíči, které výtěžek použije na víkendové pobyty pro své klienty. Sociální poradna ve Znojmě využije výtěžku na hmotnou pomoc a právní služby pro své uživatele. Tradičním příjemcem pomoci jsou dobrovolnická centra – v Břeclavi koordinuje dobrovolníky, kteří ve svém volném čase zdarma pomáhají na službách a střediscích Oblastní charity Břeclav. Tišnovský klub Čas pro děti a mládež bude z Tříkrálové sbírky financovat streetwork a vybavení klubu. Dalším příjemcem pomoci je důležitá součást hospice sv. Josefa v Rajhradě, kterou je Odborné sociální poradenství. Jeho zaměstnanci komunikují s klienty s nevyléčitelnými nemocemi a jejich rodinami. Oblastní charita Žďár nad Sázavou plánuje zřízení denního stacionáře pro seniory z okolí Velké Bíteše. Podpořeny budou též dobrovolné týmy, které pomáhají při krizových situacích, jako jsou požáry a povodně, a spolupracují se záchrannými týmy Jihomoravského kraje.

Oblastní charita

Počet
kasiček

 Výnos
[Kč]

Počet
kasiček

 Výnos
[Kč]

 

2

0 1 2

2

0 1 1

Blansko

339

1 400 018

319

1 339 476

Brno

338

1 577 234

320

1 711 623

Břeclav

400

1 810 824

400

1 755 466

Hodonín

519

2 232 855

520

2 142 792

Jihlava

320

1 080 136

300

1 044 808

Rajhrad

458

2 600 182

427

2 457 250

Tišnov

250

1 056 330

219

1 028 520

Třebíč

370

1 830 372

348

1 757 312

Znojmo

407

1 575 622

383

1 504 005

Žďár

394

2 292 050

349

2 167 854

Celkem

3795

17 455 623

3 585

16 909 106

 Výtěžek na území celé ČR dosáhl téměř 75 milionů korun. 

Autoři článků: