Malé pozvání

Na výzvu otce biskupa Pavla Posáda při pohřbu pana faráře Bedřicha Provazníka vznikla tradice pravidelných setkávání farností a členů komunity Emmanuel u příležitosti narozenin otce Bedřicha.

I letos, dá-li Pán, se sejdeme v neděli 27. května 2012 v 15.00 u hrobu otce Bedřicha na hřbitově.

Na úvod agapé, které následuje na faře, nás mladí z komunity krátce seznámí s jednou, pro dnešek aktuální službou komunity - evangelizačními školami.

Jan Pavel II.: „Drazí mladí přátelé, církev vás potřebuje. Potřebuje vaši angažovanost ve službě evangeliu“.

Více než kdy jindy potřebují v dnešní době mladí lidé solidní vzdělání ve věcech víry, prožitek živého společenství, osobní zkušenost Božího milosrdenství, aby mohli být novými svědky této Lásky všude tam, kde žijí, studují, pracují.

Jako odpověď na velkou potřebu doby založila komunita Emmanuel od roku 1984 již několik škol pro mladé: ESM – Emmanuel School of Mission. Jedná se o jedinečný čas formace, trvající jeden školní rok, při němž je kladen důraz na osobní růst ve víře, v duchovním životě, v životě ve společenství. To vše s neutuchající výzvou k nové evangelizaci.

Mladí z celého světa přicházejí do těchto škol, aby zde spolu prožili 9 měsíců a dali se Bohu k dispozici. Hlavními pilíři života v evangelizační škole jsou výuka a formace, společenství, duchovní život a misie.

Školy nyní existují 4: v Římě, v Paray-le Monial ve Francii, v Altöttingu v Německu a v Manile na Filipínách. Během čtvrt století, co školy existují, jimi prošlo více než 1000 mladých z 60 zemí a mezi nimi také několik mladých z České republiky. Tento školní rok jsou v evangelizačních školách 4 mladí z Česka. Pokud máte zájem se dozvědět více o tomto projektu, o životě v evangelizační škole, o tom, co pobyt v ESM přinesl konkrétním mladým, tak vás zveme na setkání s několika českými účastníky evangelizačních škol, kteří budou vykládat o své zkušenosti. Promítnou Vám také krátký sestřih muzikálu „Come be My Light“, na jehož tvorbě a nastudování se podíleli.

Více informací o ESM najdete na http://mladi.emmanuel.cz/skoly/esm/co-je-to-esm/

Autoři článků: