Vychovávej jako Don Bosco

Názvy některých kapitol

 • Laskavé slovo maminky
 • Výchova je záležitostí srdce.
 • Je možné prožít rodičovství ve spěchu?
 • Když se dítě špatně chová

Typ pro rodiče, jak účinně napomínat

 • V některých chvílích bychom nejraději naložili s dětmi tak, jako s nevyžádanou zásilkou – vrátili bychom je zpět odesílateli.
 • Děti totiž někdy jsou nespoutané, mimořádně náročné, nedovedou být ani trochu vděčné. Mimo to bývají neposlušné, nevšímavé a zbrklé. Toto počínání rodiče unavuje a hněvá. V takových chvílích se pak často zablýská a zahřmí.
 • Kázeň bývá oporou výchovného procesu a je jednou ze základních činností rodičovské lásky. Napomínání je při tom účinnou pomůckou. Ale – umět pokárat tak, aby se docílilo pozitivního a trvalého výsledku, patří k umění být rodičem.
 • Dokud jste nevyčerpali všechny ostatní prostředky, nikdy netrestejte. Jistě, je snadnější se rozhněvat než zůstat trpělivý, je snadnější vyhrožovat, než dítě přesvědčit.

Charakteristika dobrého napomenutí

 • Je bezprostřední. Neodkládat je.
 • Je důsledné. Důslednost chrání řád a dává jistotu.
 • Je jisté. Pravidla musí být jasně daná (např. hodina návratu apod.).
 • Je spravedlivé. Kárejme pouze za špatné chování.
 • Je pozitivní. Dítě napomínáme proto, že se dopustilo chyby. Pokáráním není dítě odsouzeno ani pokořeno.
 • Je přiměřené. Citlivým dětem stačí jemné pokárání, těm, které si už vybudovaly ochranné bariéry, bude třeba zvýšit intenzitu.
 • Je účinné. Ukázněnosti musíme učit.
 • Posledním kritériem každého pokárání je, zda učí nebo neučí správnému chování.
 • Předpokladem pro dobrou práci pro učitele je pedagogický takt, pro rodiče rodičovský takt. Břitká, netaktní poznámka dítě ponižuje, ničí vztah dítěte mezi učitelem či rodičem.

Některé další zásady

 • Pomoc v domácnosti dětem nepřikazovat, ale požádat o každou službu jako o pomoc slůvkem prosím (udělej, podej…) a pak za ni poděkovat.
 • Nepouštět se s dětmi do konfliktu, protože v tom okamžiku prohráváme. Konflikt je naše prohra.

Podle knihy Bruna Ferrera zpracovala Ludmila Franzová

Autoři článků: