Novéna k Duchu sv. 2012

18.05.2012 - 19:30

Jako každý rok naši farníci pořádají v říčanském kostele devítidenní modlitbu a přípravu na slavnost Seslání Ducha sv. Novéna začíná 18. května, poslední setkání se bude konat 26. května. Začátek bude bývat vždy v 19.30, pouze ve čtvrtek 24. května už v 18.45.