Rok biřmování a Seslání Ducha svatého

Blíží se slavnost Seslání Ducha sv., na kterou se jako každý rok chceme připravit modlitební novénou. O slavnosti Seslání Ducha sv. pak bude obnova svátosti biřmování, kterou jsme přijali – poslední před pár roky ve Veverských Knínicích, mnozí už hodně hodně dávno.

Letošní rok je „Rokem biřmování“. Biřmování je hlavním tématem letošního roku přípravy na Cyrilometodějské výročí 2013. Kéž tento rok je pro nás výjimečný, kéž Duch svatý hojně působí v našich srdcích a přináší tam lásku, radost, pokoj a další své ovoce (viz Gal 5,22-23)!

Ve Svaté Zemi jsme byli svědky oslav po židovském obřadu dospělosti „Bar micva“. Vnímali jsme obrovskou radost u oslavence i všech jeho blízkých. Bylo to velmi inspirující!

Duch svatý je dárce pravé radosti. Kéž se díky „svátosti křesťanské dospělosti“ staneme dospělými křesťany, radostnými služebníky a přáteli Krista!

Ještě mnohem kvalitnější je video jiného poutníka.