Novéna 2012

Novéna k Duchu sv. před pár dny skončila. Jako obvykle se konala v kostele v Říčanech a na jednotlivých setkáních bylo tak 20-30 lidí nejen ze samotných Říčan, ale běžně tam byli i farníci z Veverských Knínic, občas i z Ostrovačic a z okolních farností. Letos jsme při novéně použili krásné texty od Vojtěcha Kodeta, rozjímali o hlavních prvcích křesťanské spirituality a především prožívali to, co křesťanské společenství charakterizuje: vzájemnou jednotu a lásku, touhu po Bohu a jeho darech.

Poslední den novény si účastníci vytahovali z košíku slovo z Bible (viz fotografie nahoře), které bude nejen památkou na spolu prožitých 9 dní modlitby, ale i posilou a povzbuzením pro život v Duchu svatém.

Druhá fotografie (níže) je ze setkání, které následovalo po skončení modlitby: organizátoři novény a jiní účastníci se občas takhle sešli k „agapé“. Jednou seděli venku a kvůli zimě se přikryli přinesenými dekami. Fotografovi jejich oblečení připomnělo pestrobarevnou suknici Josefa a lásku jeho otce (viz Gn 37,3), tedy lásku nebeského Otce k nám, kteří se máme rádi a modlíme se o příchod Ducha svatého.