Farní zájezd do Znojma a Laa

Každoročně konáme v našich farnostech nějaký větší výlet, kterému říkáme zájezd nebo pouť - ve skutečnosti je to obojí: poznávací a odpočinkový zájezd, spojený s modlitbami, mší sv. a jiným duchovním programem. Letos jsme se vypravili do Znojma a blízkého městečka v Rakousku Laa.

Zájezd se uskutečnil dne 9. června 2012. Naší první zastávkou byly Přímětice u Znojma. Je to první místo působení našeho bývalého faráře o. Vladislava Dvořáka. Rád na ně vzpomínal a vybral si ho i za místo svého pohřbení. Pomodlili jsme se u jeho hrobu a pak přešli ke kostelu, kde se nás ochotně ujal o. Ing. Jan Kotík, jeden z kněží přímětického farního týmu. Řekl nám něco o bývalém faráři z Přímětic, Prokopu Divišovi, vynálezci bleskosvodu i mnohých dalších věcí. Poté nám otevřel kostel a my jsme v něm mohli slavit mši sv.

Pak už jsme se přesunuli do samotného Znojma – nádherného města s obrovskou spoustou památek a dalších důležitých míst. Mnohé z nich nebylo možné navštívit, z důvodu nedostatku času. Klášter v Louce jsme viděli pouze zvenku, vyfotili se u sochy sv. Klementa Marie Hoffbauera před klášterem, vešli na pár minut do návštěvnického centra, kde si někteří koupili některé z vybraných vín.

Před hlavním kostelem sv. Mikuláše ve Znojmě jsme se sešli s o. Jindřichem Bartošem, tamějším farářem a děkanem. Právě mu skončil křest a za hodinu měl začít svatební obřad. Možná měl jedinou volnou hodinu za celý den, a tu věnoval nám. Podrobně nám vyprávěl o bazilice a s ní spojenými dějinami. Ukázal nám spoustu zajímavostí a krásných věcí v bazilice, např. výjimečnou křtitelnici nebo ostatky jednoho křesťanského prvomučedníka. Obdivovali jsme zajímavou kazatelnu, na kterou si mohly děti i vystoupit.

Následoval zhruba dvouhodinový rozchod – každý tu dobu mohl strávit po svém. Někteří prostě odpočívali nebo si zašli na oběd nebo do některého ze znojemských kostelů (např. dominikánského kostela sv. Kříže s milostným obrazem Panny Marie), někteří vystoupili nahoru na radniční věž, jiní naopak sestoupili dolů do známého znojemského podzemí. Každý si z toho svého místa přinesl spoustu poznatků a zážitků.

Posledním bodem našeho výletu bylo tříhodinové koupání v termálních lázních a akvaparku Laa.

Výlet se vydařil, mnohokrát jsme zakoušeli Boží požehnání, zvláště v souvislosti s počasím – několikrát pršelo, ale zrovna tehdy, když nám to nevadilo. Když jsme potřebovat chodit venku po městě, bylo hezky. Bůh se o nás po celou dobu staral a dal nám mnoho svých darů.