Veveří 2012

Po roce jsme se (8. 8. 2012) opět vypravili na pěší pouť do kapličky na Veveří. Vyšli jsme o půl třetí odpoledne od zdravotního střediska v Říčanech a za půl hodiny jsme byli ve Veverských Knínicích, kde na nás čekali další poutníci.

Po požehnání všech poutníků (viz foto nahoře) jsme se vydali na cestu. Šli jsme docela svižně, protože za necelé dvě hodiny měla začít mše sv. v kapličce. Během cesty jsme se modlili růženec (místy se ho modlila i Hanka, pokud zrovna náhodou netelefonovala Smile).

Stihli jsme to všechno krásně: Přišli jsme ke kapličce po půl páté. Zde už na nás čekali další poutníci z různých míst. V 17 hodin byla mše svatá. A protože ten den byla památka sv. Dominika, v duchu jsme pozorovali tohoto světce, učili jsme se modlit a uctívat Pannu Marii jako on.

Kolik nás bylo?

Bílovice nad Svitavou 1
Bystrc 8
Domašov 7
Hvozdec 1
Javůrek 1
Knínice 25
Ostrovačice 6
Praha 2
Rudka 1
Říčany 38
Veverská Bítýška 2
Zbýšov 3
Žebětín 13
V součtu 108

Jak se modlil sv. Dominik během svého putování?

Při cestách ze země do země se Dominik zcela věnoval meditaci a kontemplaci a často říkal svému spolucestujícímu: „U Ozeáše stojí: ‚Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci‘“ (Oz 2,14). Poté se odvrátil od svého druha , předešel jej, nebo jej následoval v určitém odstupu, a jak kráčel sám, modlil se za chůze a prožíval meditaci, jako by v něm rozdmýchával oheň. Když putoval takto ponořen do modlitby, pohyboval občas rukama, jako by chtěl zaplašit doutnavý popel a mouchy ze svého obličeje; zdálo se, že se bránil i znamením kříže. Podle mínění bratří dosáhl světec v tomto způsobu modlitby naplnění Písma a dospěl k jádru nazírání do slova Božího; dostalo se mu také síly a odvahy k přesvědčivému kázání a k důvěrnému zacházení s hlubinami Ducha svatého v poznávání skrytých tajemství.

Více o způsobech modlitby sv. Dominika viz zde.

Většina z nás poutníků jsme přijali od Boha posilu a povzbuzení k naší další životní pouti.