Výlet seniorů „Po stopách P. Buly“

5. září 2012 se uskutečnil farní zájezd pro seniory našich farností „Po stopách P. Buly“.

Program byl velmi bohatý. Celé dopoledne jsme strávili v Třebíči, kde jsme si nejprve prohlédli nádhernou baziliku sv. Prokopa a pak odešli do židovské čtvrti, kterou jsme prošli celou a viděli tam synagogu, židovské muzeum a další jednotlivé domy, prošli se taky po židovském hřbitově.

Odpoledne ve 13 hodin jsme přejeli do Rokytnice, kde nás srdečně přivítal P. Jiří Plhoň, bývalý kaplan v našich farnostech. Hovořil k nám o P. Bulovi, který v Rokytnici působil (byla to jeho jediná farnost, pak byl umučen komunistickým režimem), a o jeho procesu blahořečení. V Rokytnici jsme pak slavili mši sv. Značně hladoví jsme přejeli na poslední zastávku našeho výletu – do Sádku. Následoval oběd, občerstvení, přátelské posezení...