Dvě noci na Golgotě

Dvě noci na Golgotě
s Marií Pannou
Matkou Sedmibolestnou

Soumrak již pohasl,

snesla se noc
a tma ze všech nejtemnější

zahalila kraj.

Rozhostilo se ticho na Golgotě
pod nebem bezhvězdným.

Jen v očích Marie
jak hvězdy na nebi slzy se třpytí,

ve chvějivém světle olejové lampičky
na okně postavené.

Tam kdesi ve tmě,

v malém prostoru hrobním,
na kamenném loži

teď spočívá její Syn ...

Ne, jen Jeho svaté tělo.
A kde je On?

V náruči andělů,
nebo snad u Otce svého?

Jen ticho je odpovědí.

Autoři článků: