Jsou Lurdy ještě „aktuální“? Co na to Věda a Víra

Chtěl bych vám vyprávět příběh mého přítele, který se udál letošního jara. Budeme se v něm pohybovat v oblasti vědy i víry, které někdo považuje za nemožné slučovat. Prý jsou to zcela odlišné kategorie. Věda přece vždy požaduje hmatatelné důkazy, které prý víra nemůže dát. Zvláště ne dnes v „technické době“.

Mimo jiné, doporučoval bych přečíst knihu našeho předního astronoma a astrofyzika, doktora Jiřího Grygara, právě o Vědě a Víře.

Ale zpátky k našemu příběhu. Ten mladý muž, otec rodiny, se jmenuje – třeba Karel - pro zachování lékařského tajemství a soukromí.

Letos na jaře začal mít potíže s močením. Navštívil tedy lékaře. Rozběhl se zaužívaný systém vyšetření, odebrání krve na ukazatele nádoru (markery), včetně odebrání vzorků z prostaty. V závěru byla vyřknuta neúprosná diagnóza: rakovina prostaty. Okamžitě navržena chemoterapie, ozařování a radikální operace.

Karel a jeho rodina tuto zprávu přijali - jak jinak - šokově a hrůzně.

Radil se i s jinými odborníky a všude byl navržen světově doporučený postup, jak bylo řečeno výše.

Karel přijal tento vědecký a správný postup. Čekalo ho ozařování, chemoterapie a operace. Přesto výsledek této léčby dnes naše věda zatím nemůže označit za 100% vyléčitelný. Ale věda jej považuje za jediný možný. Je samozřejmě správné důvěřovat odborníkům, kteří se vědou seriózně zabývají, a pokud pacient prodělá tento vědou navržený léčebný postup, je dnes již docela velká naděje na vyléčení. Bohužel ne 100%.

Karel je ale také přemýšlivý člověk a ví o dalších, dnes se říká „alternativních“ způsobech léčení, které v sobě zahrnují velkou škálu postupů, od klamání pacientů, až po poctivé bylinkáře a psychotroniky. Karel věděl ještě o další možnosti. Známe všichni přísloví „Lékař léčí, Pán Bůh uzdravuje“. Karel si řekl, že tomu bude věřit a že to vyzkouší. Řekl si: „Pojedu do Lurd, budu se modlit a udělám vše, co mi v Lurdech řeknou. A především - budu věřit, že je možné i mé uzdravení“. Lékařům se omluvil, že jimi navrženou léčbu podstoupí případně až po návratu.

Odjel. Nevím přesně, jakou terapii v Lurdech prodělával. Po návratu se na mne obrátil, abych ověřil jeho zdravotní stav.

Provedli jsme v nemocnici kontrolní vyšetření. Indikátory rakoviny byly negativní, což znamená, že nádor z Karlova těla zmizel.

Krásné zjištění, že?

Jsme tomu všichni upřímně rádi, ALE. Dávejme bedlivě pozor, co po nás Pán chce. S každým z nás má zcela individuální plán, založený na mnoha souvislostech našeho života.

Chci tím říci, že Karlův krásný příběh se nemusí u každého opakovat stejně. S Bohem se nedá obchodovat. „Když on ano, tak já taky a stejně a hned“.

Vzpomeňme si, jak Ježíš uzdravil slepého. Lidé se ho ptali „Čím se provinil?“ Ježíš řekl „Ničím, jen se to stalo, aby se na něm projevila Boží sláva“.

Jiného nemocného se ptal „Věříš, že Tě mohu uzdravit?“ Když uvěřil, byl uzdraven.

Okolnosti jsou vždy jiné a individuální. Jde o osobní vztah s Bohem a jeho plánem s námi.

Co tím chci říci. Je třeba žít v obou rozměrech našeho bytí. Podřídit se poctivé VĚDĚ (vyšetření, případně léčení), ale nikdy nezapomenout na uzdravující moc VÍRY, ve všemohoucnost našeho Pána a mocnou přímluvu Panny Marie.

Přeji nám všem hlubokou víru a pevné zdraví. 

Autoři článků: