Poznej náš kostel

Před třemi roky jsme ve Veverských Knínicích slavili 750 let trvání farnosti. Historickým svědkem této křesťanské epochy je kostel sv. Mikuláše, postavený v druhé polovině 13. století. Při přesnějším určení roku se dá s velkou věrohodností vycházet z letopočtu 1259, který je v této souvislosti v některých starých listinách zmiňován.

Letos se k tomuto výročí vrátili společně zastupitelé obce a zástupci farního společenství. Na sobotu 19. května pro veřejnost připravili akci „Poznej náš kostel“.

Nejdříve proběhlo krátké povídání o historii kostela. O jeho vztahu k „mateřskému“ klášteru Porta coeli v Předklášteří, o stavebních úpravách prováděných během staletí, o liturgickém určení jednotlivých částí, o umělecké výzdobě. Část výkladu podbarvila hrou na varhany Mgr. Zdeňka Nejezchlebová.

Pak byla na řadě prohlídka kostela po stavební stránce. Zajímavá byla návštěva kůru a především věže. Návštěvníci mohli vystoupat až ke zvonům a poslechnout si vyprávění o jejich osudech (málokdo například věděl, že každý zvon má své jméno a že byl před vytažením do věže pokřtěn) a o osudech mnoha lidí žijících dávno před námi. Účastníci si rádi z výšky věže prohlédli místa v obci, kterými se obvykle prochází. Protože přálo pěkné počasí, mnozí toho využili k fotografování.

Jedním z nejčastějších dotazů ovšem bylo, proč stále nefungují věžní hodiny. O ty se tradičně už přes sto let v Knínicích stará nikoliv farnost, ale obec. Vzhledem k tomu, že přítomný pan starosta Bc. Oldřich Matyáš dával najevo, že tuto situaci považuje také za nedostatek, můžeme se snad nadít brzké nápravy.

Ve večerních hodinách téhož dne proběhl v kostele kytarový koncert v podání Víta Dvořáčka a Ondřeje Pavlíčka - studentů brněnské Janáčkovy akademie múzických umění. Přítomní posluchači byli předvedenou hrou příjemně naladěni a celou akci kvitovali s povděkem. Jejich poděkování patří jak zastupitelstvu obce a jeho kulturní komisi, tak panu faráři Bradáčovi za umožnění celého programu.

Podobným zaměřením a obsahem se vyznačovala i akce 4. června. Byla určena dětem, které navštěvují výuku náboženství nebo chodí do školní družiny. Přišly už třetím rokem, tentokrát v doprovodu svých učitelek a paní katechetky Hany Mikšové. Výklad v kostele jsem prováděl oblečený do starého kněžského pluviálu, abych co nejvíce navodil atmosféru dřívějších dob. Děti byly zvídavé, myslím, že také pro ně to bylo zajímavé a poučné odpoledne. 

Autoři článků: