Poutní zájezd do Znojma a okolí

9. června 2012 podnikly naše farnosti Ostrovačice-Říčany a Vev. Knínice poutní zájezd do Znojma a Laa. Nejdříve se rozhodovalo mezi třemi návrhy – Turzovka, Znojmo a okolí, Třebíč. Nakonec nejvíce hlasů získalo Znojmo a Laa, protože se zájezdu účastnily i rodiny s dětmi.

Pouť jsme začali krátkou modlitbou našeho p. faráře a růžencem hned po nastoupení do autobusu. První zastávka byla v Příměticích na hřbitově, kde jsme se pomodlili u hrobu P. Vladislava Dvořáka, který také působil v našich farnostech. V místním kostele za něho sloužil mši sv. náš p. farář Ludvík Bradáč a připomněl 5. výročí od smrti P. Dvořáka.

Odtud jsme jeli směrem na Znojmo. Cestou jsme se zastavili ještě v Louce na nádvoří kláštera, kde jsme pořídili společnou fotografii, a někteří si zakoupili víno. Poté jsme dorazili do Znojma a navštívili poutní kostel sv. Mikuláše. O vzniku stavby a přeměny kostela na barokní chrám a o jeho vzácných památkách nám podal odborný výklad pan děkan Jindřich Bartoš. Z mnoha vzácných památek, které kostel nabízí, zaujala poutníky pozoruhodná, bohatě zdobená kazatelna ve tvaru zeměkoule, která přitahovala především děti. Město, opevněné hradbami s řekou Dyjí, s několika kostely a sklepy v podzemí, láká návštěvníky naše i z Rakouska.

Cestou zpět jsme se osvěžili v bazénech v Laa. Většina účastníků se vyhřívala v termálních bazénech, ale našli se i jedinci, kteří na chvíli dali přednost bazénu s chladnou vodou.

Přestože počasí bylo celý den proměnlivé, všichni jsme byli přesvědčeni, že naše modlitby k Bohu a P. Marii nás uchránily před silným deštěm a nepohodou. Na zpáteční cestě domů jsme si tuto skutečnost uvědomili a děkovali za pěkně prožitý den v našem společenství. Zvláště musíme pochválit děti, které byly po celou dobu zájezdu velmi hodné. 

Autoři článků: