Klub seniorů našich farností

V letošním roce jsme se na setkáních seniorů blíže seznamovali s příběhy „neblahé a neslavné doby naší historie“. Je to proto, že jsem dostala věnováním knihu „Mlynáři od Babic“. Vzbudila můj zájem a vyvolala vzpomínky na 50. léta.

Z úcty k lidem, o kterých tato kniha pojednává, jsem na našem společném posezení 14. března přítomné s touto knihou seznámila.

Následovala červnová schůzka, na kterou jsme pozvali spoluautora knihy pana Miroslava Kasáčka. Beseda byla poutavá, doplněná videopromítáním. U starších účastníků vyvolala vzpomínky, vzbudila emoce. Tohoto setkání se zúčastnil také p. starosta z Říčan ing. Jan Studený. Ten k tomu poznamenal:

„Je pro mne zarážející, že se o těchto skutečnostech dozvídám až ve svých devětadvaceti letech. Přál bych si, aby se učitelé na základních a středních školách zločinům komunismu z 50. let dostatečně věnovali“.

Mnozí pak později ještě zhlédli výstavu v ostrovačickém kostele o P. Janu Bulovi.

5. září jsme, za finančního přispění obce Říčany, uspořádali pro seniory zájezd „Po stopách P. Jana Buly“ do Třebíče a Rokytnice n. Rokytnou, kde působil jako farář.

Vzdávám úctu lidem, kteří prožili utrpení, perzekuce, dokonce přišli o to nejcennější – život. Neztrácejme paměť! To je smysl a poslání knihy „Mlynáři od Babic“ autorů novináře Luďka Navary a p. Miroslava Kasáčka.

Autoři článků: