Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Každý, kdo prochází kolem kostela a sousoší sv. Jana Nepomuckého, si určitě všiml, že koncem května letošního roku zmizela i druhá socha andílka zbožně vzhlížejícího k našemu národnímu světci. Naštěstí tentokrát to nebylo „zásluhou“ žádného nenechavce a zloděje, ale socha byla převezena do ateliéru. Důvod jejího sundání byl jediný – výroba kopie druhého andílka, od jehož krádeže uplynulo v květnu rovných 10 let. Také z tohoto důvodu jsem navrhl Zastupitelstvu městyse Ostrovačice restaurování celého krásného barokního sousoší z roku 1766. Zastupitelstvo můj návrh jednohlasně schválilo a na základě doporučení byly práce svěřeny akademickému sochaři Radomíru Vavrušovi z Brna. Ten všechny zásahy v průběhu restaurování konzultoval s Památkovým ústavem, stejně jako možnost přemístit ji zpět na její původní místo, které bylo na rohu kostelní věže, kde stála až do roku 1948 (tam, kde dnes chybí omítka). Nakonec jsme se dohodli, že ji ponecháme na jejím současném místě a omítku zacelíme, nejdříve však v příštím roce, až místo důkladně proschne a bude zvolena nejvhodnější technologie opravy.

Poslední restaurátorský zásah na soše byl proveden v roce 1994, takže z ní musely být odstraněny všechny nečistoty a po umístění obou andílků na jejich místo, bude opatřena ochranným nátěrem. Celá socha byla zhotovena z mušlového vápence, nový andílek bude vyroben z umělého kamene a na základě dochované fotodokumentace a s využitím proporcí originálního andílka, je dokonalou kopií odcizeného. Okolo světcovy hlavy se také po 65 letech vrátí jeden z jeho atributů – pozlacená svatozář s pěti hvězdami.

Požehnání restaurované sochy proběhne na svátek sv. Václava v pátek 28. září 2012. Náklady na restaurování sochy dosáhly částky 60 tisíc korun, plně je uhradil Městys Ostrovačice a jsou jeho darem místní farnosti.

Pevně věřím, že sousoší zůstane kompletní i pro budoucí generace, bude nadále chloubou naší obce a připomínkou dávné minulosti. Aby tomu tak bylo, ochrání sochu v blízké budoucnosti kamerový systém. 

Autoři článků: