Děkanská pouť na Svatý Kopeček

Po roce, opět v říjnu, se konala pouť farností našeho děkanství. Tentokrát jsme si vybrali jako cíl poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce.
13. října 2012 v 7 hodin jsme (alespoň my z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic) nasedli do autobusu, abychom po dvou hodinách modlitby i příjemné zábavy dorazili na Svatý Kopeček. Spolu s naším tam přijelo 5 dalších autobusů z děkanství. Trochu jsme se kolem baziliky porozhlédli a pak v 10 hodin začala mše svatá.

Hlavním celebrantem byl o. děkan Tomáš Mikula, který v kázání hovořil o modlitbě růžence, a taky mj. vzpomněl na návštěvu Sv. Otce na Svatém Kopečku, na místě, které si natolik oblíbil, že ho znovu a znovu vzpomínal, když se setkal s českými poutníky. Na Svatém Kopečku vznikl i známý pokřik mládeže: Otče Svatý Kopeček plný je tvých oveček!
Po mši sv. jsme se pomodlili v ambitech kolem baziliky křížovou cestu, kterou svými meditacemi vedl nám dobře známý o. Dominik Eremiáš, farář z Domašova.

Pak se jednotlivé farnosti rozprchly a samy si vytvářely svůj další program, většinou v krásné Olomouci, kde je stále co vidět. Někteří z našich poutníků, většinou rodiče s malými dětmi, zůstali na Svatém Kopečku a navštívili zoologickou zahradu. My ostatní jsme se přemístili do Olomouce a 3 krásné hodiny strávili procházkou a návštěvou různých míst. Měli jsme přitom štěstí na krásné počasí, na Opatovický misál ze 14. století, vystavovaný zrovna v tamním arcidiecézním muzeu, na zkoušku Moravské filharmonie, která se v kostele Panny Marie Sněžné připravovala na večerní premiéru a jiné.
Za rok cílem děkanské pouti bude pravděpodobně Velehrad. Máme se tedy na co těšit!