Vánoční pozdrav 2012

Milí farníci,

za pár dní o Vánocích budeme oslavovat narození našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod k nám před 2000 roky změnil celou zemi. Začala platit nová smlouva, vstoupili jsme do nového zákona, nastal nový věk (ne ten, o kterém hovoří současné nekřesťanské hnutí New Age).

Během vánočního oktávu vstoupíme do nového roku, do roku 2013. Tento rok je rokem slavného 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. V rámci přípravy na toto Cyrilometodějské výročí prožíváme u nás Rok eucharistie, zatímco již před několika týdny v celosvětové církvi začal Rok víry. Rok 2013 bude slavný i v Říčanech, budeme v něm slavit 250. výročí posvěcení našeho kostela!

Tento výčet výročí a důležitých témat, byť velmi bohatý, je ničím ve srovnání s nekonečně významnou událostí příchodu Ježíše Krista na zem. Jeho přijímáme vírou (nejen v Roce víry), on je mezi námi stále přítomen (nejen v chrámech, jejichž výročí tu a tam slavíme), dokonce i tak, že se ho můžeme dotýkat (v Roce víry i mimo něj) – v eucharistii. Kéž následující rok je novým obdobím v našem životě, obdobím přiblížení se k našemu Pánu Ježíši Kristu, který za námi o Vánocích přišel!

K tomu Vám žehná

Váš duchovní správce Ludvík Bradáč

Autoři článků: