Poznání

Pane, ty víš, jak jsem někdy lidsky slabý a zranitelný. Jak tě málo chápu a poznávám. Jak se bojím utrpení v jakékoliv podobě. Posilni mé bázlivé lidské srdce, abych si byl jist skutečností, že o mně víš a že jsi se mnou, i kdybych měl jít údolím smrti. Amen.
P. Norbert Zeman.

Touto modlitbou jsem začínala nový den. Hodně mne oslovila – nejsou to má slova, ale cítila jsem, že jsou mi vlastní. Jsou v mém nitru, jen je nedovedu říct nahlas.

Je večer a já se znovu vracím ke slovům této modlitby. Jak jsou pravdivá!

Dnes Pane vím, proč Tě tak málo chápu a poznávám. Mé srdce i má mysl je doslova zanesena, zasypána různými zbytečnostmi. Starostmi svými i jiných. Tím, co ještě musím stihnout, na co nesmím zapomenout, co vykonat hned a co zítra, co později. Taky různými negativními zprávami z médií.
Dnes jsi vyčistil mou mysl i mé srdce a dal mi poznat, co je v životě důležité. Důležité, vlastně to nejdůležitější v každém okamžiku života, je být smířen s Bohem i lidmi.
Dal jsi mi zakusit úzkost, a to tak silně a důrazně, že všechny zbytečnosti z mé mysli rázem zmizely. Dal jsi mi taky poznat, že o mně víš i v mé úzkosti. Díky za tento den. Díky za toto poznání. Díky, že mi otvíráš oči, uši, mou mysl i srdce. Dnes taky vím, že Ti Pane na mně záleží, že mi ještě nabízíš šanci změnit se – dokud je čas. Záleží jen na mně, jak s tímto poznáním naložím. Bát se musím jen toho, abych nezapomněla, a čas, který mi dáváš, nepromarnila.

Autoři článků: