Klub seniorů našich farností v r. 2012

V zářijovém čísle farního zpravodaje byla zmínka o našem zájezdu „Po stopách P. Jana Buly“, který se uskutečnil dne 5. září. Chtěla bych tento poutní zájezd podrobněji přiblížit i těm, kteří se ho nemohli zúčastnit.

První naše zastavení bylo v Třebíči, v bazilice sv. Prokopa. Všechny oslovila její staletá kamenná krása. Nádherný vstupní portál, úchvatná gotická klenba uvnitř baziliky, cenný oltář, fresky i krypta v nejstarší části baziliky. Všichni jsme se stali pozornými posluchači mladé průvodkyně, která nám svými slovy přiblížila tuto křesťanskou románsko-gotickou stavbu.

Naše druhé zastavení bylo v zrekonstruované židovské čtvrti, včetně dvou synagog – přední a zadní – jako muzea. Ti zdatnější navštívili židovský hřbitov.

Třetím zastavením byla Rokytnice nad Rokytnou, duchovní cíl naší pouti. V letech 1945-51 zde působil P. Jan Bula. Pamětní deska upozorňuje, že byl obětí justiční vraždy v procesu vykonstruovaném komunistickým režimem, byl popraven 20. 5. 1952. Během krátkého pobytu jsme jeho památku a památku všech ostatních mučedníků totalitního režimu uctili mší svatou, kterou sloužil otec Ludvík. Po celou dobu se nám věnoval P. Jiří Plhoň, který před lety jako mladý kněz působil v našich farnostech a v blízkých Rosicích. Mši svatou doprovázel hrou na varhany.

Na závěr poutě jsme poseděli v příjemném sklípku soukromého Vinařství Sádek. Nachází se pod hradem téhož jména nedaleko Třebíče. Protože to bylo v předvečer narozenin našeho pana faráře Ludvíka Bradáče, využili jsme této příležitosti a skleničkou ušlechtilého zlatavého moku mu poděkovali za dosavadní činnost mezi námi. Do dalších let jsme mu popřáli hodně zdraví, síly a podpory svatých patronů našich tří kostelů.

Autoři článků: