Diecézní setkání katechetů v Brně 2012

V sobotu 17. listopadu 2012 jsem se zúčastnila diecézního setkání katechetů v Brně na Biskupském gymnáziu. Jednotnou myšlenkou celého programu byl Rok Cyrila a Metoděje a Rok víry – naše kořeny a naše současnost. Setkání zahájil otec biskup Vojtěch Cikrle.

Prvním přednášejícím byl prof. PhDr. Miloslav Pojsl, který na téma Ke kořenům naší víry zdůraznil některé zajímavosti z Cyrilometodějské mise.

Dalším přednášejícím byl P. ThLic. Petr Cvrkal, salesián, který působí v Bulharsku. Jeho přednáška se týkala misijního působení salesiánů v této zemi – Misionáři v dnešní době po vzoru sv. Cyrila a Metoděje.

V polední přestávce jsme se my, posluchači, dozvěděli několik aktuálních informací z diecéze a pomodlili jsme se s otcem biskupem modlitbu Anděl Páně.

Po dobrém obědě přednášel Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. o těch, kteří to dnes mají s vírou těžké – děti, mladí lidé, rodiče a katecheté.

Poslední přednáška byla veskrze praktická. Mgr. Marie Kučerová nás navnadila, jak „hovořit“ jazykem současnosti, jak využívat multimediálních prostředků v katechezi.

Na závěr jsme mohli být všichni účastni mše svaté s otcem biskupem. Celý program velice vtipně moderoval Luděk Strašák ze Zbraslavi. Během programu spirituál Biskupského gymnázia Pavel Konzbul spolu s dalším aktérem v převleku za Cyrila a Metoděje oznámili, že se na jaře 2013 bude konat v naší diecézi další vědomostní soutěž pro děti všech věkových kategorií.

Pro mě to byl velmi pěkně strávený den, den, na který připadlo už 23. výročí začátku sametové revoluce.

Autoři článků: