Poslední setkání seniorů v r. 2012

Poslední setkání seniorů v tomto roce se na naší faře konalo 19. prosince 2012. Jako obvykle bylo setkání plné poučení i povzbuzení.

Nejprve se pí Ludmila Franzová s námi podělila o zážitky ze setkání vedoucích seniorů, které se odehrálo před dvěma dny na Petrově. Setkání se účastnil i pan biskup. Důležitým tématem setkání bylo i ztišení, což je důležitý program pro každého z nás v době adventní. Jen tak budeme připraveni na příchod Slova, Ježíše Krista.

Na setkání jsme hovořili dále o adventu (o posledním týdnu doby adventní, charakterizovaném tzv. ó antifonami), o stáří, o prezidentských volbách. Podepisovali jsme vánoční přání pro říčanské farníky v Domově důchodců na Zastávce, modlili jsme se za naše nemocné.

Milým obohacením našeho setkání byla krátká návštěva o. Jiřího Jeniše, který nám krátce povyprávěl o své cestě ke kněžství a o svém nynějším působení kaplana ve farnosti Telč.

Kéž nás Bůh i nadále provází svým požehnáním!