Žehnání vína v r. 2012

Letos mnoho farníků přišlo na žehnání vína, které se konalo dne 26. prosince 2012, jako obvykle v našem farním sále. Bylo nás nejméně třicet, vyprošovali jsme si nejen požehnání pro samotné víno (na přímluvu jednoho z patronů vinařů sv. apoštola Jana), ale především pro nás, pro naše rodiny a farnosti. Hlavním projevem tohoto požehnání je láska, jejíž patronem je rovněž sv. Jan, evangelista.

Přišlo i na vtipy, taky jsme chvilku uvažovali o rozdílu mezi Čechy a Moraváky (viz obrázek níže). Strávili jsme takto pár hodin v radostném společenství lásky (že bychom již došli ke stupni „Všechny miluju“ z téhož obrázku?). Kéž Bůh ještě více rozmnoží lásku mezi námi!

Nejmladší účastníci setkání: