Březnové setkání seniorů (20.3.2013)

Po čtvrt roce se opět na faře sešli senioři našich farností. Setkání se uskutečnilo dne 20. března 2013.

Hlavním duchovním tématem setkání bylo Boží milosrdenství. Nejprve nám paní Ludmila Franzová přiblížila některé myšlenky Faustyny Kowalské, apoštolky Božího milosrdenství. Potom nám Zdeňka Nejezchlebová povykládala o své cestě do Krakowa, kde navštívila svatyni Božího milosrdenství. Přitom nám promítla hezké fotky z této cesty.

Pak jsme přes papeže Jana Pavla II., který Faustinu Kowalskou kanonizoval, přešli přirozeně v rozhovoru k nově zvolenému papeži Františkovi.

Všimli jsme si toho, že byl zvolen tak jako papež Jan XXIII. v podobně vysokém věku. Jako Jan XXIII. vyhlásil 2. vatikánský koncil a odstartoval významnou obnovu církve (ještě neskončila! slavíme Rok víry), podobně může i nový papež vyvést církev z těžkostí, ve kterých se nachází. Modlíme se za něj.

Dále jsme hovořili o výročí posvěcení kostela v Říčanech a o mnoha dalších věcech. Setkání bylo příjemné a všichni se těšíme na další setkání v červnu.