Velikonoční přání 2013

V době, kdy obdržíte tento farní zpravodaj, budeme mít pravděpodobně nového papeže. Je jasné, že v době přípravy tohoto čísla zpravodaje ještě ani netušíme, který z kandidátů zvítězí. Přemýšlím taky o tom, zda je vůbec možné používat v souvislosti s novým papežem slovo vítězství, jak jsme zvyklí to používat, když mluvíme o politicích a volbách. Kardinálové se neucházejí o tuto funkci, nesoutěží o toto první místo ani nebojují o papežský úřad. Papež se nazývá servus servorum Dei, tedy služebník služebníků Božích.

Na začátku doby postní nám Ježíš ukázal, jak se bojuje s pokušením. Tak jsme byli pozváni k boji a rovněž k vítězství nad pokušením. Jak jsme bojovali? Možná jsme se snažili něčeho se zříct, usilovali jsme o některou metu křesťanského života. Možná se nám i podařilo v něčem zvítězit.

Jediné vítězství, o kterém však nelze pochybovat, je Ježíšovo velikonoční vítězství. Budeme ho za pár dnů oslavovat. Ježíš zvítězil nad smrtí, nad hříchem, nad každým otroctvím člověka. To je pravé a jediné skutečné vítězství. Pouze ve vztahu k němu získávají smysl i naše dílčí vítězství zde na zemi. Bez vztahu k Ježíši každé naše vítězství je pouze vítězství Pyrrhovo.

Ať už vítězíme nebo prohráváme, Ježíš Kristus je vítěz. Kéž spolu s ním nakonec obdržíme korunu vítězství! Ať Pán požehná našemu novému papeži!

Váš duchovní správce P. Ludvík Bradáč

Autoři článků: