Novéna k Duchu sv. 2013

18.05.2013 - 19:30

Jako každý rok naši farníci pořádají v říčanském kostele devítidenní modlitbu a přípravu na slavnost Seslání Ducha sv. Novéna začíná 10. května, poslední setkání se bude konat 18. května. Začátek bude bývat vždy v 19.30, pouze ve čtvrtek 16. května už v 18.45.