Příprava dětí na 1. sv. přijímání (2013)

Příprava dětí na letošní 1. sv. přijímání, které se uskuteční 16. června 2013 v Říčanech a ve Veverských Knínicích, je v plném proudu. 11. dubna při dětské mši svaté všechny připravující se děti dostaly toto požehnání:

N., ať Tě Bůh žehná, vede tě a chrání.
Ať ti dává laskavé srdce,
abys ho měl(a) ráda a stále víc jej poznával(a).
Jdi s ním s radostí a s důvěrou.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Místo N. byla dosazena jména našich šesti dětí. Jsou to Anna (Kadlčková), Jan (Carda), Nela (Černá), Pavel (Nejezchleb), Veronika (Pátková) a Zdeněk (Kříž).

K požehnání Božímu (ke kterému určitě přispívají i modlitby našich farníků) je zapotřebí i úsilí samotných dětí. K tomu slouží i přípravy na faře. Tentokrát jsme hovořili o svátosti smíření, tedy taky o lítosti, zpytování svědomí, předsevzetí atd. A děti samy (s použitím „Látkové skládanky“ - pomocí různobarevných látkových výstřižků) vykládaly známé podobenství Ježíše o marnotratném synu. Bylo to zábavné a určitě i poučné!