Pouť do nejznámějších poutních center západní Evropy

Několik našich farníků se účastní poutního zájezdu, který pořádá o. Petr Hošek, spolu se svými farnostmi Oslavany a Zbýšovem, a s CK Awertour, kterou známe již z poutě do Svaté Země před rokem.

Pouť začala 29 dubna 2013 odpoledne. To jsme vyjeli z Oslavan, jeli přes Vídeň, Salzburg, Mnichov až do prvního cíle naší pouti, na poutní místo Ars nedaleko Lyonu.

V dalších dnech navštívíme Avignon, Barcelonu, Montserrat, Zaragozu, Fatimu, Santiago de Compostellu, Lurdy a další krásná místa. Srdečně Vás všechny zdravíme! Budeme se za Vás na těchto poutních místech modlit a vyprošovat Vám Boží požehnání.

Zde (na stránkách oslavanské farnosti) se můžete podívat na některé fotky z poutě. Podle možností přidáme v dalších dnech odkazy na další fotky. Fotky ze 3. dne (Avignon) najdete zde. Fotky ze 4. dne (Barcelona) jsou zde, z 5. dne (Montserrat, Zaragoza) zde, ze 6. dne (Fátima) zde. 7. den jsme navštívili nádherná místa v okolí Fátimy (Alcobaca, Batalha, Nazaré) - fotky se nacházejí zde. 8. den jsme přijeli do Santiaga de Compostela - fotky zde. Další dva dny jsme prožili v Lurdech - 7. 5. a 8. 5. 9. května jsme z Lurd odjeli na poslední posvátné místo naší pouti, do Nevers. Fotky z celého dne viz zde.