Boží Tělo 2013

Snažili jsme se oslavit Slavnost Těla a Krve Kristovy co nejlépe. Všechno bylo připraveno i na eucharistický průvod kolem kostela. Jenže pršelo. V Ostrovačicích se tedy žádný průvod nekonal (zůstali jsme v kostele a adorovali Nejsvětější Svátost).

Rovněž ve Veverských Knínicích to vypadalo, že nebude možné jít ven. Už jsme se s tím smířili. Jenže na konci mše sv. vyslaný „zvěd“ (Hanka) svým úsměvem naznačila, že se počasí zlepšilo natolik, že můžeme jít ven. S velkou vděčností jsme vyšli, radostně oslavovali Pána a svědčili o své víře ostatním lidem v obci.

Při této oslavě byl použit nedávno restaurovaný starý pluviál s obrazy sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1250. výročí jejich příchodu k nám jsme si tak mohli znovu uvědomit dar víry, který nám svatí věrozvěsti přinesli, a to, že taky díky nim dnes můžeme oslavovat Krista přítomného v Nejsvětější Svátosti.