Setkání k narozeninám otce Bedřicha 2013

Otec Bedřich Provazník by se 31. května 2013 dožil 77 let. Sešli jsme se při této příležitosti, my jeho bývalí farníci z Ostrovačic, Říčan a Veverských Knínic a mnoho dalších přátel z Brna, především z komunity Emanuel. Setkání se konalo 2. června 2013 v Ostrovačicích, v místě kde otec Bedřich žil a působil téměř 15 let a kde jsou také na hřbitově uloženy jeho tělesné pozůstatky. Vděčně jsme na něj vzpomínali, modlili se a prožili požehnané nedělní odpoledne.

Po pobožnosti na ostrovačickém hřbitově jsme se přesunuli na faru. Tam se konala nejprve přednáška MUDr. Violy Svobodové „U bran smrti poznáváme život“. Paní doktorka se s námi podělila o zkušenosti ze své dlouholeté práce v hospici. Přednáška nebyla pouze pro některé – např. pro ty, kdo mají v rodině nemocného a musí se o něj starat atd. Přednáška byla spíše o životě, o jeho smyslu a o tom, co je v životě důležité. Podle zkušenosti a víry paní doktorky Bůh člověka nechává naživu člověka, někdy i hodně trpícího, za určitým účelem: Je třeba něco dokončit, především smířit se s někým (člověkem či samotným Bohem), setkat se, něco udělat, dokonce nalézt své životní povolání. Neusmíření, nedokončení něčeho důležité – to bývá zdrojem největšího utrpení člověka, ne tolik tělesná bolest. Úkolem těch, kteří se starají o nemocné, je pomoci těmto svým bratřím a sestrám udělat ony důležité kroky. A tyto kroky musíme dělat i my zdraví, nyní!

Po přednášce se všichni rozprchli po faře i po zahradě – každý si měl mnoho co povídat s těmi, které třeba rok neviděl. Krásné bylo počasí! Mnoho dní předtím i dny poté bylo deštivo, a jen v neděli odpoledne bylo krásně! (a taky nepršelo zrovna ve středu dopoledne, kdy přijel synovec p. faráře, aby posekal trávu na dvoře fary).

Setkání jsme zakončili eucharistickou adorací duchovně spojeni se Sv. Otcem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a celou církví. Hodinu jsme se modlili v kostele v Ostrovačicích před vystavenou Nejsvětější Svátostí a snažili se takto vírou pomáhat světu.