Pouť v Říčanech 2013

Letošní pouť v Říčanech byla zvlášť bohatá a slavná – je to proto, že v roce (2013) slavíme 250. výročí posvěcení našeho kostela! Právě proto jsme svátek našich patronů oslavili zvlášť slavnostně.

Příprava na slavnost probíhala na dvou rovinách: uklízeli jsme kostel, ale přitom nezapomněli prosit Pána o jeho požehnání, bez něhož by všechno co děláme bylo zbytečné. Nezapomenutelné v tomto kontextu bylo eucharistické požehnání, které vedl o. biskup Pavel Posád.

Slavnost sv. Petra a Pavla připadla letos na sobotu, což umožnilo zvládnout mnoho krásného: Nejprve jsme slavili mši sv., po níž zůstal téměř celý den otevřený kostel k prohlídce. K vidění tam byly dva panely plné fotek z dějin našeho kostela. Mnozí využili možnosti vystoupit na kostelní věž. Současně ve škole probíhala výstava obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů, spojených s naší obcí. Odpoledne se konalo eucharistické požehnání.

K 250. výročí posvěcení našeho kostela byla připravena brožurka s informacemi a vzpomínkami, spojenými s kostelem. Financovala ji obec Říčany. Účastníci mše i další návštěvníci kostela tuto brožurku obdrželi a snad jim bude příjemnou útěchou a vzpomínkou. Brožurku v elektronické formě si můžete stáhnout zde.

Zde se nachází pár fotografií, dokumentujících řečené:

  1. úklid kostela
  2. biskupské požehnání
  3. mše svatá
  4. výstava v kostele
  5. prohlídka kostela včetně věže
  6. výstava ve škole
  7. eucharistické požehnání