Žehnání dětských prolézaček

V Říčanech už od začátku prázdnin hned vedle kostela ve školní zahradě stojí krásné dětské prolézačky. Jsou požehnáním i pro říčanský kostel: děti, kterým se dříve do kostela někdy nechtělo, se nyní přímo těší!

21. 7. 2013 proběhlo žehnání těchto prolézaček i celého dětského hřiště.

Pane a Bože, všechno, co jsi stvořil, je dobré. Chválíme tě také, že jsi podivuhodně stvořil člověka v jednotě těla a duše.

Děkujeme ti za dar zdraví, za radost ze hry a pohybu, kterou nám nabízí sport. Děkujeme ti za radost z přátelství a vzájemných vztahů, které při tom zakoušíme. Děkujeme ti za sílu, kterou odtud čerpáme.

Prosíme tě, ať tvé požehnání * spočine na tomto hřišti. Dej, ať naše děti, které si zde budou hrát, a všichni, kdo zde budou měřit síly, umějí vítězit i prohrávat. Chraň je před úrazy, přepínáním sil a nezdravou ctižádostí.

Ať silní na duši i na těle usilujeme o vítězství v cíli své životní cesty. Skrze Krista, našeho Pána. Odp.: Amen.