Slavnost 780. výročí založení obce Veverské Knínice

Dne 31. srpna 2013 se ve Veverských Knínicích oslavovalo – 780 let od založení obce a 100 let od založení Sokola. Celý den byl v obci bohatý program obsahující sportovní dopoledne pro děti, jarmark, projevy pana starosty obce i starosty TJ Sokol, vystoupení mažoretek, vystoupení dechové hudby Galáni, průvod obcí, promítání filmu (jak jinak než filmu, který byl natáčen ve Veverských Knínicích, tj. „U nás v Mechově“) aj.

Při té příležitosti probíhalo i fotografování jednotlivých skupin občanů obce, a to za účelem získání fotografií do kalendáře, který se připravuje. Taky my farníci jsme se kvůli tomu fotili, a to po mši sv. v neděli 1. září 2013.