Chvála pořadatelům

Každý rok se těším na konec června, kdy je nejenom konec školního roku, ale také pouť v Říčanech. V letošním roce však byla tato tradice doplněna o velmi zajímavou akci – Den otevřených dveří kostela.

Jako kluci jsme často přemýšleli, co v té věži vlastně je, jak vypadají zvony a hlavně, jaký je z kostela rozhled. Letos se mi splnil sen a vše jsem si mohl prohlédnout i s velmi poutavým výkladem organizátorů, a to nejen o současnosti, ale i o mnohdy pohnuté historii kostela či celé naší obce.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem obětavým organizátorům za pěkný zážitek pro mne i moji rodinu.

Autoři článků: