Projekt Adopce na dálku

Dalším rokem ve farnosti Veverské Knínice pokračuje projekt Adopce na dálku®. Několik farníků sponzoruje při studiu celkem tři děti, dva chlapce a jednu dívku. Děvče Sona K navštěvuje „základní“ školu, učí se dobře a sama vede doučování dětí z nižších ročníků, aktivně se účastní mimoškolních aktivit. Hoch Adarsh studuje druhým rokem na vyšší škole elektrotechniku, k úspěšnému dokončení studia mu však chybí některé zkoušky. Další hoch Sri Nidhi letos úspěšně ukončil studium na „základní“ škole s velmi dobrými studijními výsledky a po prázdninách nastoupí na vyšší stupeň školy. Všechny tři děti posílají 2x ročně dopisy, ve kterých popisují život ve škole i mimoškolní aktivity a ke kterým jsou přiloženy i přehledy studijních výsledků.

Roční školné pro chlapce Sri Nidhi se v souvislosti s přestupem na vyšší školu zvýšilo o 1000,- Kč, které si mezi sebou musejí rozdělit stávající sponzoři. Pokud se však chce někdo další zapojit do sponzorování indických dětí, rádi jej mezi sebou přivítáme. Případné dotazy zodpovím osobně nebo na adrese pav.kadlckova@seznam.cz. Každopádně dopředu moc děkuji! 

Autoři článků: