Putování na Velehrad 2013

Již po čtvrté jsme se s kolegyní letos připojily k ratíškovskému jižnímu proudu v putování na Velehrad. Oproti předchozím letům dokonce posíleny o třetí poutnici.

Náš poutní a duchovní vůdce - otec Ludvík z Ostrovačic, zaručuje neobvyklou kvalitu doprovodu. Potkala jsem se v životě s mnohými kněžími, velmi vzdělanými a na dobré teologické úrovni. Ale Ludvík je první kněz, který se navzdory svým všestranným znalostem a vysokému vzdělání neřadí ani o chlup výš, než děti, které šly v naší skupině. Takového kněze jsem ještě nepotkala! Díky Bohu za něj!

Všichni jsme si rovni, a on nevidí ani jeden důvod, proč by měl stát někde jinde, nad námi, nečeká na úctu patřičnou „velebnému či důstojnému pánovi“. Vždyť je taky to titulování v církvi někdy k smíchu! Tak jako my potřebujeme dobré kněze, tak oni bez nás by v prázdných kostelech nic nezmohli.

V průběhu těch několika let jsme si uvědomily, že toto putování má smysl a proto jsme zůstaly věrny. Obdivujeme i organizační talent a nasazení P. Jana Peňáze.

Jen tak dále ...

Anna Žaloudková, Vídeň

Autoři článků: