Toulky českou minulostí k Cyrilu a Metoději

Ještě jednou se vracíme k jubileu 1.150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Tentokrát citujeme z knihy Petra Hory „Toulky českou minulostí“, díl 1.

Při vstupní bráně do našich národních dějin
shledáváme dva vynikající učence.
Nikoli tyrany, nikoli dobyvatele,
ale muže osvíceného ducha.

To je fakt opravňující k troše hrdosti.
A chceme-li, můžeme v tom spatřovat symbol.
V té míře, v jaké chováme úctu
ke vzdělání a ke kulturním statkům,
zachvívá se v nás i struna dávné, tisícileté tradice.

Vždyť tento národ měl vlastní písmo a knihy
dřív než většina ostatních evropských národů.
Srdce kontinentu se zásluhou Cyrila a Metoděje
stalo kolébkou slovanského písemnictví.
Zatímco převážná část Evropy se ještě
po staletí kulturně vyžívala v latině,
na Velké Moravě už vznikala literatura psaná jazykem
téměř totožným s tehdejší mateřčinou předků.

Soluňští bratři zažehli plamínek vzdělanosti,
a třebaže zahořel jen skromně, jen tolik, jak umožňovala doba,
znamenalo to vpravdě revoluční čin.